Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

ŠvP Nitrianske Rudno

„Prosím ťa, choď s tým do Tramptárie!“ Možno ste už podobnú vetu počuli, či sami povedali. 71 detí z našej školy si povedalo: „Tak dobre! Poďme do Tramptárie.“ A tak sme išli. Detské kráľovstvo Tramptária v Nitrianskom Rudne nás privítalo, ako inak – rozprávkovo.

Animátori na čele s Chrumkou sa postarali o pestrý program. Členovia rytierskych družín – Zbojníkov, Vajnorákov, Zlatých rytierov a Predátorov zas potvrdili, že sú šikovní a len tak sa nevzdajú. Celý týždeň zbierali body – tramptáre a súťažili o najlepší tím. Nakoniec odmenu – poklad, získali tretiaci – Zlatí rytieri. To, že sú praví rytieri, dokázali tým, že o svoj poklad sa rozdelili s ostatnými družinami.

A čo sme videli a zažili? Na úvod sme hľadali úlohy, ktoré vodník Čľupko porozhadzoval okolo jazera. Žiaci si počas ďalších dní mohli zahrať futbal, strieľať z luku, navliekať koráliky, tancovať, hrať divadlo… Boli sme v Mačove na gazdovskom dvore. Dozvedeli sme sa, ako na vidieku žili ľudia v minulosti a tiež ako na lep chytali drozdy čvikotavé. Potom nasledovala opekačka, futbal, maľovanie na tvár a vozenie sa na koníkovi. Návšteva ZOO Bojnice bola tiež zaujímavá. Aj keď sme deťom sľubovali, že sú v nej pre ne pripravené klietky J, vrátili sme sa všetci spoločne späť.

Počas týchto dní sme nad sebou cítili ochrannú Božiu ruku. Cez počasie, ktoré nepokazilo žiadnu akciu, smiech, dobrú náladu, chutnú stravu až po to, že sme nemuseli riešiť žiadne závažné choroby a úrazy.

Ďakujeme rodičom za dôveru, deťom za správne šantenie a Bohu za jeho požehnanie. Ďakujeme.