Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Sviatok sv. Mikuláša

 

Doma problém sa ráno obuť. Topánky boli plné sladkostí alebo cibule (to podľa toho, ako ich majiteľ celý rok poslúchal). V škole hodiny s pani učiteľkou a napätie, či príde svätý Mikuláš.

Mikuláš ani tento rok nesklamal a prišiel. Zastavil sa u škôlkarov a aj v každej triede. Každé dieťa je čiernobiele – aj dobré aj niekedy neposlušné. Svätý Mikuláš si všímal viac tých dobrých vlastností a preto jeho pomocníci – anjelici rozdali deťom balíčky so sladkým prekvapením.

Ale ani Mikuláš neobišiel naprázdno. Vo väčšine tried mu zaspievali alebo zarecitovali (dokonca aj deviataci, za čo získali Mikulášov obdiv ☺).

Dúfam, že príjemná atmosféra bude aj naďalej napĺňať školu a že aj tie dobré stránky žiakov bude viac poznať ☺