Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Spomienka za našich zosnulých

Návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch a ich zdobenie kvetmi, spomienky na tých, čo už nie sú medzi nami, tradične charakterizujú prvé novembrové dni. Po sv. omši, ktorú mávame na prvý piatok v mesiaci, sme sa aj my boli pomodliť na cintoríne za našich zosnulých.