Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Spoločenské správanie – etiketa

V pondelok 19. novembra 2018 k nám zavítalo Múzeum na kolesách a postupne so žiakmi 1. stupňa a následne so žiakmi 2. stupňa si vyskúšali niekoľko modelových situácií o slušnom správaní….