Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

September v škole

September. Mesiac, ktorý očakávajú hlavne prváčikovia s veľkou netrpezlivosťou. Aká bude škola? Bude to ako v škôlke? A aká bude pani učiteľka? Bude sa usmievať? Už o chvíľu si budem vedieť prečítať obľúbenú knižku? Tí starší už presne vedia, čo ich čaká a viac sa asi tešia na kamarátov než na školské povinnosti J Tento rok sa k bežným otázkam pridali ďalšie: Otvoria sa školy? A ak áno, na ako dlho.

Začiatok školského roka na našej cirkevnej škole začíname svätou omšou a prosbou k Duchu Svätému, aby sme ho zvládli čo najlepšie. Tohtoročné opatrenia nám to, žiaľ, neumožnili. Napriek tomu sme v našej škole privítali prvákov i „skalných“ žiakov. Vyučovanie začalo s vervou, veď treba dobehnúť to, čo sa v minulom roku vďaka pandémii nestihlo.

Opatrenia ministerstva školstva nám prekazili i ďalší plán. Po rokoch prerábania sa nám podarilo dokončiť podkrovie. V pláne bolo slávnostné otvorenie nových priestorov hlavne pre techniku, výtvarnú a družinu. Verím, že sa nám to podarí aspoň dodatočne. Aj keď to bude znamenať poriadne upratovanie, keďže herňa aj trieda začínajú slúžiť svojmu účelu J

Máme za sebou prvé týždne učenia. Verím, že aj napriek obmedzeniam sa nám obojstranne podarí zvládnuť ďalší výnimočný rok. Verím, že sa nám, učiteľom, podarí sprostredkovať žiakom všetky vedomosti, ktoré budú v živote potrebovať. A tiež, že žiaci budú mať túžbu naučiť sa čo najviac, aby sa raz nemuseli vyhovárať: „Jáj, vybrané slová po R (malá násobilka, kyseliny, optika, premeny jednotiek, druhá svetová vojna…)! Tak to neviem. To bola korona a to sme sa neučili.“