Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Púť do Šaštína

18. septembra 2019 sme spoločne so žiakmi piateho ročníka putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína počas 6. ročníka púte katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy. Spolu s otcom arcibiskupom sme prosili o milosti na tento školský rok. V modlitbách sme mysleli na všetkých žiakov našej školy, ich rodičov a všetkých zamestnancov školy.