Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dňa 14. septembra 2018 sa naši šiestaci a deviataci zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre.