Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

 

18. októbra 2023 sa deti na celom svete modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Aj my sme sa pripojili k tomuto celosvetovému modlitebnému spoločenstvu. Cieľom tejto kampane bolo pripomenutie, „že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.“