Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

 

V mesiaci októbri si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Zhoršujúce sa klimatické zmeny nám nie sú ľahostajné, a preto sme dňa 19. októbra 2023 organizovali pre žiakov 5. a 6. ročníka v rámci enviromentálneho vzdelávania prednášku na tému Klimatické zmeny. Ako prednášajúca prišla medzi nás pani učiteľka Monika Navrátilová zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi, ktorá interaktívnym  spôsobom priblížila žiakom túto problematiku.