Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Jesenný Matboj

V dňoch 27. októbra 2017 a 10. novembra 2017 prebehol už tradičný bratislavský Jesenný Matboj. Jedná sa o matematickú súťaž 4-členných družstiev. Nechýbali tu ani žiaci z našej školy. Zúčastnili sa družstvá z 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Veľmi pekné výsledky dosiahlo družstvo 8. ročníka, ktorí sa umiestnili na 5. mieste z 25 družstiev daného ročníka. Gratulujeme a všetkým ostatným družstvám ďakujeme za účasť.