Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Greta

Separuješ správne odpadky do košov? Do škôlky nám prišli zahrať divadielko EDUdrama. Naša škôlka sa premenila na veľký oceán, kde bolo veľa rýb a podmorských živočíchov, ktoré pre odpadky mali znečistený podmorský svet. Ryba Greta prišla nato, kde je chyba, že ľudia hádžu odpadky do mora, kde vôbec nepatria. Deti pomohli potriediť odpadky, ktoré boli rozhádzané v mori. Týmto ďakujeme aj EDUdrame za pekný a obohacujúci zážitok.