Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Emócie v VI. A

 

Mimika, gestikulácia, proxemika, haptika…K neoddeliteľnej súčasti každodenného života patrí neverbálna komunikácia. Šiestaci sa pokúsili zachytiť konkrétnu emóciu(hnev, radosť, strach, prekvapenie, únava… )na fotke, prípadne kresbe a my sme hádali, o akú ide.

Zhodli sme sa, že práve neverbálnou komunikáciou vieme vyjadriť aj to, čo sa medzi riadkami nehovorí. No a musím uznať, že im to išlo výborne. Veď posúďte sami! 😊