Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Duchovná obnova

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. My sme si k takejto príprave zavolali na pomoc rehoľné sestry, a spolu s našou pani učiteľkou Dankou, nám pomohli počas duchovnej obnovy v stredu 14. decembra 2016, priblížiť sa k tejto podstate adventu. Adventu, ktorý nám pripomína, že Kristus príde.