Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň počatého dieťaťa

Od 19. marca do 26. marca 2017 prebiehala na Slovensku kampaň DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA. Cieľom tejto kampane je prejaviť a šíriť úctu k životu každého človeka od počatia. Naša škola sa do tejto kampane zapojila prostredníctvom spoločnej modlitby a rozdávaním bielych stužiek, ktoré symbolizujú nevinnosť a bezbrannosť. Hlavným dňom kampane je 25. marca 2017, ktorý pripadá na sobotu na sviatok Zvestovania Pána. Naša škola sa chcela k tomuto dňu priblížiť, a preto sme zvolili piatok 24. marca 2017. Chceme šíriť osvetu, ktorá je za živoit a budovať toto povedomie aj v deťoch a uvedomovať si, že každý z nás má neoceniteľnú hodnotu ako človek.