Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň sv. Jána Pavla II.

Po príjemne strávenom popoludní v telocvični školy sme 22.10. 2019 oslávili sviatok nášho patróna školy – Jána Pavla II.. Začali sme, ako inak, svätou omšou. V kázni otec Jozef pripomenul, že sv. pápež Ján Pavol II. mal blízky vzťah k Slovensku a pri svojej prvej návšteve v roku 1990 slúžil svätú omšu na vajnorskom letisku. Jej pripomienkou je kovový kríž pred kostolom (bol pri oltári, na ktorom Svätý otec slúžil sv. omšu).

V škole sme potom pokračovali tvorivými aktivitami. Niektorí vyrábali ovocné dobroty, iní nacvičovali divadielko a ďalší vyrábali ľadové medvede a pohľadnice. Ďalší pozerali film o Jánovi Pavlovi II., iní robili fyzikálno–chemické pokusy, ďalší hrali hry na utuženie kolektívu a v telocvični si vyskúšali prekážkovú dráhu.

Dúfam, že netradičný školský deň vyzdvihol výnimočnosť tohto dňa. Nech tento deň nepadne do prázdna. Nech sa stávame čoraz lepšími a vnímavejšími na potreby druhých. Máme svätého patróna, tak si skrze neho vyprosujme milosti a silu do našich každodenných životov.

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás.