Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ďakujeme Vám, rodičia

Milí naši rodičia, patrí vám veľká vďaka za pomoc pri zabezpečovaní technického vybavenia (výstroj, dresy, lopty …) pre našich malých floorbalistov.