Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ďakovná púť do Mariánky

 

Za školský rok 2022/2023 sme spoločne poďakovali na pútnickom mieste v Marianke. Putovali sme z rôznych miest od prvákov po deviatakov a stretli sme sa pri jaskynke Panny Márie v Mariánke. Obavy z počasia sa cestou rýchlo rozplynuli. Spoločne sme sa pomodlili desiatok ruženca a zástupca z každej triedy prečítal poďakovanie za tento školský rok.

Ďakujeme za možnosť prežiť spoločne takú peknú púť!