Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ohľadom koronavírusu usmernenie č. 3:

usmernenie 3