Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

vydalo ohľadom koronavírusu usmernenie č. 2: 

usmernenie 2