Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Advent, advent štyri sviece…

Naša materská škola sa zahalila do tichého predvianočného obdobia, keď sme si spoločne pripravovali adventné vence. Každé jedno dieťa si vytvorilo adventný veniec, ktorý si neskôr deti zobrali domov, aby spolu so svojimi rodičmi každú nedeľu zapálili ďalšiu sviecu pripominajúcu narodenie malého Spasiteľa. Nielen obdobie adventu, ale aj samotné Vianoce sú časom ticha a pokoja, počas ktorého nám svetlo sviec pripomína, že aj my sami máme byť svetlom pre tento svet.