Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

a Slovo bolo u Boha

a Slovo bolo u Boha

 

“ a Slovo bolo u Boha“ je nie len citát z Biblie, ale i názov recitačnej a výtvarnej súťaže,

ktorej jedným z hlavných cieľov je spoznávať krásu kresťanskej literatúry

a do nej sa zahĺbila i naša tretiačka Klárka Sviteková,

ktorá v krajskom kole tejto súťaže v umeleckom prednese poézie získala 3. miesto.

Klárka, srdečne gratulujeme ☺