Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

A predsa sme sa dočkali…

Konečne nastal náš veľký deň, keď sme si mohli ísť spoločne púšťať našich vytvorených šarkanov. Spolu s deťmi sme sa vybrali na Jurskú cestu, kde si každé jedno dieťa mohlo vyskúšať lietavosť svojho šarkana. Naši malí konštruktéri overili fungovanie svojich vynálezov, no zároveň boli šarkany aj nádhernými umeleckými dielami – ich farebnosť a pestrosť úplne zapadli do čarovnej jesennej krajiny. Deťom sa spoločné púšťanie šarkanov veľmi páčilo.