Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zodpovedne a bezpečne na internete

Na konci mesiaca september prišla medzi  rodičov a učiteľov do našej ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. detská psychologička pani Mgr. Mária Tóthová Šimčáková prednášať na tému Deti zodpovedne a bezpečne na internete. Priblížila nám, ako deti využívajú technológie a internet, k čomu by ich rodičia a učitelia v tomto smere mali viesť. Nemenej dôležitou bola tiež otázka kedy začať s „výchovou“ k zodpovednému správaniu  a osvojeniu si elementárnych návykov v oblasti bezpečného správania na pri využívaní internetových technológií. Odpoveď bola jednoduchá: treba začať vtedy, keď sa deti začínajú interaktívne stretávať s výpočtovou technikou a hneď im stanoviť hranice.

Na začiatku októbra jej kolegyňa Mgr. Petra Kaločayová prišla prednášať o tejto aktuálnej problematike aj našim žiakom. Formou dialógu sa žiaci rozprávali o tom, že okrem toho, že si musia chrániť svoj počítač a svoje dáta, musia si chrániť aj svoju identitu. To platí hlavne pri používaní sociálnych sietí a zdieľaní statusov, fotografií a videí. Vždy si musia premyslieť, čo chcú zdieľať a s kým to chcú zdieľať. Nevhodný príspevok, ktorý ukážu celému internetu, ich môže niekedy dostať aj do  maléru. Nástrahy internetu pribúdajú každý deň a riziko zneužitia tvojho počítača, či krádeže údajov  je čoraz väčšie. S dodržiavaním  pravidiel sa pred ním našťastie môžeme účinne brániť.