Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zmenené termíny

Vzhľadom na preventívne opatrenia sa menia rôzne dôležité termíny, preto Vám tu uvádzame prehľad pre nás tých najdôležitejších:

Zápis do 1. ročníka

 • 15. – 30. apríla 2020
 • bude organizovaný bez osobnej prítomností detí
 • podrobnejšie informácie Vám poskytneme neskôr

Zápis do materskej školy

 • 30. apríla – 31. mája 2020
 • pri podaní žiadosti sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
 • podrobnejšie informácie Vám poskytneme neskôr

Testovanie 9

 • pre tento školský rok zrušené

Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky)

 • uskutočnia sa v rozsahu jedného týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania

Podanie prihlášky na stredné školy

 • do 15. mája 2020
 • na prihlášku nebude potrebné potvrdenie lekára
 • podrobnejšie informácie Vám poskytneme neskôr

Prijímacie skúšky na stredné školy

 • uskutočnia sa v rozsahu jedného týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania