Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zmena termínov – stredné školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva B. Grőhlinga zo dňa 4. januára 2021,

menia sa niektoré termíny týkajúce sa celoslovenských testovaní a prijímacích skúšok na stredné školy:

 

5. mája 2021 (prípadne 6. a 7. mája 2021) 

termín prijímacích pohovorov na stredné školy s talentovými skúškami.

 

12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája 2021)

termín prijímacích pohovorov na stredné školy s talentovými skúškami.

 

3. mája 2021 (prípadne 4. mája 2021) 

termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

10. mája 2021 (prípadne 11. mája 2021)

termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

9. júna 2021 

Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky

 

24. júna 2021

náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 

 

zrušené  

Testovanie 5 – testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky