Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do 1. ročníka

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka by sa mali zúčastniť obaja rodičia.

Ak to nie je možné, prosíme, aby ste priniesli vyplnený dotazník podpísaný obidvoma rodičmi.

Dotazník na stiahnutie nájdete v časti „zápis detí“.