Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do 1. ročníka základnej školy

zápis do 1. ročníka základnej školy

na školský rok 2022/2023

bude prebiehať v dvoch krokoch:

1. zápis prostredníctvom elektronického formulára v dňoch 18. – 24. apríla 2022

(link bude zverejnený tesne pred samotným zápisom)

2. v nasledujúcich dňoch, na základe elektronických prihlášok,

budú deti spolu so zákonnými zástupcami pozývaní na osobný pohovor

V prípade, že nemáte prístup k elektronickej prihláške, zavolajte v danom týždni na telefón 0911 948 971 alebo 0904 738 395,
dostanete papierovú prihlášku.

 

Ak Vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2022 šesť rokov a Vy uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky,
ste povinní sa zúčastniť zápisu do 1. ročníka základnej školy. Tam budete informovať o tejto skutočnosti pracovníkov školy.
Okrem iného ste povinní požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
K tejto žiadosti je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania;
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

Ak by ste dovtedy chceli nazrieť za dvere našej školy, môžete tak spraviť  TU
Ešte by ste sa radi niečo dozvedeli o našej škole? Pozrite si  PONUKU ŠKOLY alebo nazrite do ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

 

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com alebo prostredníctvom telefónu 0904 738 395