Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do 1. ročníka začína

 

zápis do 1. ročníka základnej školy

na školský rok 2021/2022

sa uskutoční v termíne

12. – 18. apríla 2021

 

Zápis bude prebiehať elektronickou formou

 

Formulár pre zápis nájdete na stránke (bude spustený až 12. 4. 2021):

zsjanapavla.edupage.org/register

 

V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0911 948 971.
 Po dohode dostanete papierový formulár.

 

Ďalšie informácie:

  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami:

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po ukončení elektronického zápisu. Podrobnejšie informácie Vám pošleme na Vami uvedený mail vo formulári.

  • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najlepšie osobne pri overovaní údajov (viď vyššie).

  • Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí):

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do konca augusta 2021, potrebuje k tomu súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Tieto vyjadrenia sa nebudú vyžadovať pri zápise, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najlepšie osobne pri overovaní údajov (viď vyššie).

  • Rozhodnutie o prijatí:

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2021.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com

alebo na telefónnom čísle 0904 738 395