Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok školského roka 2018/2019 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,

máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to

v pondelok, t.j. 3. septembra 2018.

Program je v tento deň nasledovný:

nástup do školy do 8:00

8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole

9:15 slávnostný príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku

9:20 triedny aktív rodičov 1. ročníka a

 v 2.-9. ročníku triednická hodina

9:40 odchod žiakov domov

 

ŠKD je otvorený od 6:30 h do 17:00 h

 

V tento deň z technických príčin je obed vydávaný iba žiakom I. stupňa.

 

Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.