Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Výlet k hasičom

Aj tento rok sa nám naskytla príležitosť navštíviť hasičskú stanicu. Tentokrát v Pezinku. Ochotní hasiči ukázali deťom priestory a aj ukážku poplachu. Zážitkovým učením predstavili svoju hrdinskú prácu a dali deťom príklad odvahy, obety a vytrvalosti.