Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vodárenské múzeum

Pri príležitosti medzinárodného Dňa vody, ktorý sa uskutočnil dňa 22.3.2017 boli žiaci 2.A a 2.B na exkurzii vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.Súčasťou tejto exkurzie bola aj návšteva ostrova Sihoť, ktorý je hlavným zdrojom pitnej vody pre hlavné mesto. Žiaci sa počas exkurzie naučili:

  • odkiaľ čerpáme čistú vodu,
  • kde sa nachádzajú zdroje pitnej vody v Bratislave,
  • aj to, že Bratislava má najkvalitnejšiu pitnú vodu v strednej Európe,
  • a ďalšie iné zaujímavosti.

Deťom sa na exkurzii veľmi páčilo a užili si hlavne prechod tunelom popod Dunaj.