Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočná besiedka

 

Veľa práce, strachu, nervozity a súčasne radosť a dobrý pocit. Čo je to? Školská vianočná besiedka.

Celý december pani učiteľky triedne a vychovávatelia vymýšľali a nacvičovali program. V hlavách sa im aj deťom preháňalo: Zvládneme to? Bude sa to páčiť? Nezabudnem text? Prídu všetky deti? Čo sa pokazí?

V deň D a v hodinu H sa priestor telocvične a farského klubu zaplnil rodičmi, starými rodičmi, súrodencami… a predstavenie začalo. Piesne striedali básničky, vinše a divadlá. Na pódiu sa vystriedali žiaci všetkých ročníkov.

Dnes už na otázky z hláv učiteľov a detí poznáme odpovede. Deti svoj program zvládli na výbornú. O tom ich presvedčil potlesk skvelého publika. A učiteľov potešili pozitívne ohlasy hrdých rodičov.

A pri tradičnom punči (ktorý varili pani učiteľky s deviatakmi) a koláčiku (o tie sa postarali starostliví rodičia), ako prekvapenie, bolo ešte jedno hudobné číslo.

Vy, čo ste tam boli mi určite dáte za pravdu, že to bol príjemne strávený večer a tí, ktorí to nestihli budú mať možnosť opäť o rok.