Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočná besiedka

Ticho býva často prehlušené reklamami a preplnené obchody sa nás snažia presvedčiť, že bez tej alebo onej veci to nebudú tie pravé sviatky. Mnohé veci však vieme ľahko oželieť, no nevidieť očakávanie, trému a obavy našich detí pred vystúpením a potom tú úžasnú radosť, keď sa ozve potlesk obecenstva, to by nám asi chýbalo. Preto sme boli radi, keď sme sa mohli spolu stretnúť v tomto predvianočnom čase na besiedke, ktorú si pripravili pre nás žiaci I. stupňa spolu s našimi p. učiteľkami a vychovávateľmi.

Prváci  sú už v škole 4 mesiace a všeličo sa naučili. Okrem písania a čítania v slovenčine, radi spievajú aj anglické pesničky a tie najobľúbenejšie nám previedli tento večer.

Ako prví sa malému Ježiškovi prišli pokloniť pastieri. Tí naši z druhého ročníka si pri tom spolu so spolužiačkami zatancovali a zaspievali. A radosť, s ktorou si pripravili svoje pásmo, potešilo a rozveselilo aj nás.

Na Vianoce je možné skoro všetko. Preto sme využili túto možnosť a nakukli sme, čo sa robí v Čarovnom lese. Podobnosť s našimi tretiakmi nebola vôbec náhodná.

Na škole je aj spevácky krúžok. Počtom detí nie je veľký, no je bohatý na krásne hlasy a šikovných spevákov. Kto ich nepočul ešte na školských sv. omšiach, určite sa rád započúval do ich pesničkového pásma.

Človek je tvor úžasný. Dokáže mnoho krásnych vecí. Niektorým nestačí hovoriť „normálne“, ale svoje myšlienky rovno zveršujú. No a ďalší sa radšej ako slovom prejavia hrou na hudobnom nástroji. A to všetko nám predviedli žiaci IV. A triedy.

Ako to asi vyzerá v nebi? Nevieme, no možno žiaci zo IV. B majú svoje tajné informácie a pre nás si pripravili krátke divadielko Vianoční anjeli.

Večer to bol plný zážitkov, krásnych dojmov a úsmevov. Komu sa nepodarilo prísť, môže len ľutovať….