Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočná akadémia

Tak ako každý rok aj tento sme si s deťmi pripravili pre rodičov vianočnú akadémiu pod názvom „Vianočné nebo“.  Rozprávali sme o príprave anjelov v nebi na narodenie Ježiška. Príbeh o tom, ako putuje otec Jozef spoločne s Máriou, sme vytvorili krátky film, ktorý sa stal súčasťou rozprávania.