Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 9

22. marca 2023 prebiehalo celoslovenské Testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

slovenský jazyk a literatúra

priemer žiakov našej školy: 71,2 %

celoslovenský priemer: 58,7 %

matematika

priemer žiakov našej školy: 68,3 %

celoslovenský priemer: 55,1 %

veľmi pekné výsledky dosiahli:

Pavol Uhlár

SJL: 96,7 %

MAT: 100 %

Alexandra Viglašová

SJL: 100 %

MAT: 93,3 %

Marek Jendrišák

SJL: 90 %

MAT: 93,3 %