Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 5

23. novembra 2016 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie prebiehalo z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Celkový priemer našich žiakov z matematiky bol 73,2 %; celoslovenský priemer 62,3%.

Celkový priemer našich žiakov zo slovenského jazyka a literatúry 73,2%; celoslovenský priemer 63,1 %.

Veľmi pekné výsledky dosiahli:

Matúš Královič – MAT: 100%

Samuel Schultz – MAT: 96,7 % a SJL: 90 %

Ondrej Bošeľa – MAT: 90 % a SJL 96,7 %

Alexandra Horniaková – MAT: 96,7 %

Šimon Slezák – SJL: 96,7 %

Martin Duška – MAT: 90 %

Marcela Laura Mrvová – MAT: 90 %