Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Tehlička

Tehlička pre Južný Sudán
Naša škola sa tak, ako v predchádzajúcich rokoch, zapojila do pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Vyzbierané peniaze budú tentokrát použité na pomoc deťom vo vojnou sužovanom Južnom Sudáne, predovšetkým na ich vzdelávanie.

Všetky naše triedy sa viac či menej zapojili do zbierania tehličiek, niektoré aj do čítania zápisníka saleziána Sahiba či iných aktivít, vďaka ktorým sa mohli lepšie oboznámiť so životom a problémami v Južnom Sudáne.

Denne sme sa za deti a mladých v Južnom Sudáne modlili a veríme, že sme takto mohli aj my pomôcť a dať im šancu na lepšiu budúcnosť.