Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Sviatok v našej škole

Dňa 26.5.2022 sme sviatok Nenebovstúpenia Pána oslávili všetci spoločne. Ráno sme začali svätou omšou v našom kostolíku a po nej nás čakal deň plný hier.

          Keďže sme najstarší žiaci našej školy, deviataci, pripravili sme pre všetky deti spoločné dopoludnie. Najskôr sa nám do toho veľmi nechcelo, no nakoniec sme sa všetci poriadne zabavili.

          V rôznych stanoviskách museli žiaci všetkých ročníkov rozhýbať svoje mozgové i chuťové bunky a otestovať svoju „kondičku“. Prvostupniari sa zapájali najviac, no a žiakov na druhom stupni motivovala najmä sladká odmena.

          Po skončení programu a aktivít žiaci nedočkavo čakali na vyhodnotenie a následné ocenenie. No a my sme boli poriadne unavení! Predsa, organizovať takúto akciu pre deti a zároveň zabezpečiť, aby sa nenudili, nebolo vôbec jednoduché.

          Ďakujeme našej triednej pani učiteľke za pomoc a tiež všetkým žiakom, ktorí súťažili a spoločne sme si mohli užiť sviatočný deň.

Petra Vorošváryová, žiačka 9.A