Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Stolno-tenisový turnaj o putovný pohár Jána Pavla II.

Dňa 26. apríla 2018 prebehol na našej škole znovuobnovený tradičný turnaj bratislavských cirkevných škôl o Putovný pohár Jána Pavla II.

V súťaži škôl

1. miesto: Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova

2. miesto: Spojená škola de La Salle, Čahtická

3. miesto: ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská

 

V súťaži jednotlivcov

chlapci:

1.miesto:  Bystrický, Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova

2. miesto: Janíček, Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova

3.miesto:  Maďara, Spojená škola de La Salle, Čahtická

 

dievčatá:

1.miesto:   Jariabková, Spojená škola de La Salle, Čahtická

2.miesto:   Magdolenová, Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova

3.miesto:   Kukučková, ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská

 

Zúčastneným školám ďakujeme, že sa zapojili a výhercom gratulujeme.

Tešíme sa opäť o rok ☺