Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Rozlúčka s predškolákmi

Prišiel čas rozlúčiť sa s našimi najstaršími. Predškoláci , ktorí v škôlke strávili  väčšinu svojho doterajšieho života sa lúčili so škôlkou. Ako vo vystúpení spomínali ako im v našej škôlke bolo dobre, veríme, že na škôlku im ostanú len dobré spomienky. Prajeme im veľa Božích milostí a tiež veľa úspechov v škole. No predovšetkým to, aby boli pre tento svet svetlom, ktorým budú zapaľovať srdcia ľudí k dobru.