Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Rok čitateľskej gramotnosti – Čítame spolu

Dňa 24. októbra 2016, ktorý je Medzinárodným dňom knižníc, sme sa o 9:00 hodine zapojili  do spoločného čítania rozprávky spolu s inými školami. Táto akcia bola vyhlásená MŠVVaŠ, bola dobrovoľná.