Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Riaditeľské voľno

Dňa 16. septembra 2016 riaditeľka školy Mgr. Mária Kováčiková udeľuje riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzhľadom na odporúčanie ministra školstva Petra Plavčana z dôvodu Neformálneho zasadnutia vrcholných predstaviteľov 27 štátov alebo vlád.

 

V tento deň bude fungovať ŠKD v čase 7:00 – 15:00 pri minimálnom počte 15 detí.

Záujem o ŠKD, prosím, nahláste najneskôr v stredu 14. septembra 2016 triednemu učiteľovi.