Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Prvý piatok v našej škole

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom sv. Margity M. Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. spoveď a sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci.

Aj v našej škole sa snažíme začať prvý piatok mesiaca vždy  spoločnou sv. omšou, aby sme si takto uctili Božské Srdce. Zakaždým sa nám prihovára náš pán farár o. Jozef, ktorý nás usmerňuje, ako ďalej pokračovať v našom duchovnom raste.

Tento prvý piatok bol tak trocha iný. Prišiel medzi nás don Jozef Luscoň, salezián, ktorý očividne miluje deti, ktorý sa v homílii  rozhovoril o bl. Titusovi Zemanovi, dával deťom otázky a žiaci z počutia v škole i doma si toho dosť pamätali, preto ich pochválil a každú správnu odpoveď odmenil. Žiaci si zapamätali aj to, že don Titus, keď mal 10 rokov, bol veľmi chorý a na príhovor Sedembolestnej Panne Márii sa náhle uzdravil, preto ako malý chlapec, sa rozhodol stať kňazom. Rodina, hoci bola chudobná, mu pomohla. Pre nás všetkých sa stal veľkým vzorom pre svoju odvahu, dôveru v Boha a trpezlivosť.

Po sv. omši sa don Jozef ešte zvlášť  rozhovoril o príbehu mučeníka za duchovné povolania Titusa Zemana. Hoci bol don Titus zasväteným rehoľníkom, čiže saleziánom kňazom, bývalý režim mu zabránil verejne vykonávať kňazskú službu. V čase, keď sa u nás zatvorili kláštory, rozhodol sa zachraňovať mladé duchovné povolania, preto tajne sprevádzal bohoslovcov cez rieku Moravu do Rakúska a potom do Talianska, aby tam mohli doštudovať. To sa mu stalo osudným. Pri treťom prechode bol zatknutý a odsúdený za špionáž a velezradu. Vo väzení bol mučený a zosmiešňovaný. Na následky mučenia a väzenia zomiera. Pochovali ho vo Vajnoroch a pri hrobe hovorili o ňom ako o mučeníkovi.

Ďakujeme, že sme mohli byť pri relikvii a počúvať o bl. Titusovi Zemanovi, ktorý nás všetkých oslovil tým, že už od detstva vedel, čím bude a napriek neuveriteľným mučeniam nezrádza, ale trpí a obetuje to za iných. Neviem, či sa v dnešných časoch vieme obetovať a znášať neprávosti. Prosme ho, aby za nás orodoval a ukazoval nám správnu cestu, najmä mladým.