Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Prvá pomoc

Dňa 16.10.2018 nás navštívili dobrovoľníci z Červeného kríža. Žiakom 1. stupňa objasnili ako postupovať, keď sa stretneme s človekom, ktorý nejaví známky života. Vysvetlili im, ako sa k tomuto človeku priblížiť, ako ho osloviť, na čo a prečo si treba dávať pozor. Objasnili im postup, ako podávať informácie na tieňovú linku. Na figurínach si mohli žiaci vyskúšať KPR-ku, postup ako,, rozpumpovať srdce a naštartovať pľúca. Verím, že na tieto informácie si žiaci v správnom čase spomenú.