Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočný jarmok

Po roku nám na dvere opäť “klopú“ najkrajšie sviatky v roku. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a atmosféru Vianoc sme si spríjemnili vianočným jarmokom.

Mnohí žiaci sa už od rána nemohli dočkať, ako si na lavice vyložia nádherné výrobky, ktoré si zhotovili v škole s pomocou pani učiteliek a taktiež doma so svojimi rodičmi.

Na chodbe nádherne rozvoniavali medovníčky a iné vianočné dobroty, lavice doslova „spievali“ nádhernými drobnosťami, ktoré si žiaci s láskou pripravovali.

V tento deň na nás učiteľov nezabudli ani naši bývalí žiaci, ktorí nás prišli pozrieť a pochváliť sa s výsledkami, ktoré dosahujú na stredných školách, a to nás skutočne teší najviac.

Zo srdca ďakujeme všetkým žiakom, pani učiteľkám, rodičom, starým rodičom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali pri zhotovovaní výrobkov a samozrejme aj tým, ktorí si niektoré z nich aj zakúpili, pretože pomohli dobrej veci. Každá trieda odovzdá 20% z vybranej sumy ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.

ĎAKUJEME a tešíme sa na budúci rok 2017!