Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Posvätenie adventných vencov

27. novembra 2016 sa na adventnom venci rozhorela prvá svieca, a preto chcem i my prežívať dni adventu v Božej blízkosti. Tú nám budú pripomínať v triedach adventné vence, ktoré nám posvätil otec Jozef počas dnešného vyučovania.

Zeleň na adventnom venci nám má pripomínať nepominuteľnosť života, ktorý nám Boh daroval vtelením svojho Syna.

Svetlo adventného venca žiari v temnotách a zohrieva naše vychladnuté srdce.