Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Paličkovanie

Vajnory sú plné histórie, bohaté na tradície a obývané tvorivými ľuďmi s ochotou odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti ďalej. Vďaka členkám združenia Podobenka si žiaci III.A vyskúšali paličkovanie na babe. Žiakom III.B toto umenie šikovných prstov predstavili členky Vajnorského okrášľovacieho spolku.

Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a priblížili nám krásu tradície vajnorskej paličkovanej čipky.