Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Orientačné dni siedmakov

 

Trieda VII. A sa ako prvá z našej školy začiatkom júna zúčastnila Orientačných dní. Išlo o trojdňový zážitkový program nabitý hrami a aktivitami, pri ktorých žiaci spoločne alebo v tímoch súťažili, prijímali výzvy a prekonávali samých seba, ale najmä spolupracovali a upevňovali svoje vzájomné vzťahy v rámci triedy. Program obsahoval bloky rôznorodých zábavných a zároveň zmysluplných aktivít pod vedením super inštruktorov, ale bol čas aj na odpočinok, rozhovory, voľné hry, motokáry i chutný obed v pizzerii. Niektorí žiaci sa po tejto skúsenosti rohodli do mládežníckeho strediska na Mamateyke znovu vrátiť aj vo svojom voľnom čase.