Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 11. – 12. novembra 2019 prebiehalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. 

Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách:

V kategórii 1A  sa žiaci umiestnili nasledovne:

  1. miesto – Emka Farkašová VI. A
  2. miesto – Kristián Gravendeel VII. A
  3. miesto – Adam Kling VII. A

úspešný riešiteľ: Maxim Mihaľov VI. A

 

V kategória 1B sa žiaci umiestnili nasledovne:

  1. miesto – Alexandra Škultétyová VIII. A
  2. miesto – Júlia Rajtíková IX. A
  3. miesto – Dorota Soókyová IX. A

úspešní riešitelia: Savvatyi Zakrevskiy IX. A

Ema Čekovská VIII. A

Samuel Schultz VIII. A

Jakub Stodolica VIII. A

 

Všetkým gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.