Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Noc s Bibliou

Stráviť noc v škole so Svätým písmom sa stala už tradíciou našej školy. To, že
je o ňu medzi žiakmi záujem, svedčí fakt, že tento rok sme ju museli robiť na dvakrát.
Prvý termín bol v novembri 2018 pre šiestakov a siedmakov a druhý termín v apríli
2019 pre piatakov.
Témou tohto ročníka bola spravodlivosť. Žiaci ju spoznávali cez knihu Rút, 1.
knihu kráľov a Matúšovo evanjelium. Čítanie, počúvanie, modelovanie, kreslenie,
pracovné listy či pantomíma – to sú niektoré z aktivít, do ktorých sa zapojili. Po
skončení katechéz a záverečnej modlitbe (a samozrejme po večernej hygiene ) si
už v spacákoch pozreli film „Najväčší zázrak“ – film o svätej omši.
Záver Noci s Bibliou už tradične patril svätej omši ráno o 8:00 vo vajnorskom
kostole. Verím, že okrem zážitku nocovania v škole si všetci žiaci vštepili aspoň
kúsok Božej pravdy do svojho srdca i do každodenného života.